Fizikalna medicina i rehabilitacija dece

(Re)habilitacija dece

Pokret omogućava deci da istražuju i na taj način otvara se prozor učenja kroz osećaj i dodir nove sredine.

Fizikalna terapija se fokusira na pomoć deci da steknu motoričke veštine i / ili poboljšaju kvalitet onih koje već poseduju. U našoj ustanovi, trudimo se da pomognemo deci u ostvarivanju svog punog potencijala. ​U zavisnosti od različitih sposobnosti naših pacijenata, fizikalna terapija ima za cilj da pomogne svakom detetu da postigne svoj puni potencijal, i tako poboljša kvalitet života. Niz bolesti ili poremećaja mogu uticati na razvoj detetovih motoričkih veština. Procenjujemo i tretiramo decu od rođenja do 18 godine.

U najranijem uzrastu bavimo se lečenjem:

 • porođajnih trauma (preloma, parezeplexusa brachialis-a)
 • deformiteta vrata (torticollis)
 • deformiteta stopala (pes equinovarus, pes metatarsus adductus, pes talovalgus)
 • razvojnih asimetrija
 • razvojnih poremećaja tonusa (hipotonija, hipertonija)
 • spinalnog dizrafizma (nakon operacija meningomijelocela)
 • genetskih poremećaja (sy down)

U kasnijem uzrastu vršimo rehabilitaciju i habilitaciju dece sa:

 • povredama (mekih tkiva, zglobova i kostiju)
 • cerebralnom paralizom
 • reumatskim bolestima (juvenilni reumatoidniartritis)
 • neuro mišićnim oboljenjima (Charcot-Marie-Tooth bolest, mišićna distrofija)
 • lošim držanjem tela
 • deformitetima grudnog koša, kičme (kifoze, skolioze, lordoze), kolena (X i O kolena), stopala (ravna stopala)

U našoj ustanovi vrši se dijagnostika i lečenje različitih poremećaja mokrenja i defekacije kod dece kao što su:

 • dnevno vlaženje veša mokraćom
 • otežano mokrenje
 • rekurentne urinarne infekcije
 • noćno umokravanje
 • hronična opstipacija (zatvor)
 • fekalna inkontinencija (prljanje veša stolicom)

Fizikalna medicina

U okviru fizikalne terapije primenjujemo sledeće fizikalne agense:

 • elektroterapiju
 • peloidoterapiju
 • fototerapiju (laser, bioptronlampa)
 • impulsnomagnetnopolje
 • ručnu masažu

Ordinacija Longa vita PS je specijalizovana ustanova za dijagnostiku I lečenje dece sa lošim držanjem tela I deformiteta kičme. U lečenju se primenjuju:

 • korektivna gimnastika (loše držanje tela)
 • fizioterapeutske skolioza – specifične vežbe po Schroth metodi u lečenju dece sa skoliozom I hiperkifozom. Nakon kliničkog pregleda deteta od strane lekara (fizijatra), pravi se individualni program vežbanja. Vežbe izvodi licencirani Šrot (Schroth) fizioterapeut individualno sa detetom.

Na čelu našeg tima, nalazi se lekar, specijalista fizijatar, sa višegodišnjim iskustvom u lečenju i rehabilitaciji dece, doc. dr Vesna Živković. Ona usko sarađuje sa tri fizioterapeuta i registrovanim Šrot fizioterapeutom, Bojanom Gašić kako bi osigurali ispunjavanje specifičnih potreba vašeg deteta. Ako vaše dete zahteva dalje ispitivanje, možemo ga uputiti kod dečjeg ortopeda, dečjeg neurologa, pedijatra, neurohirurga, ili drugih specijalista.

Opremljeni smo najnovijim, modernim, aparatima i kinezi salom koja je prilagođena potrebama deteta. Ona sadrži strunjače, švedske lestvice, ogledala, setove za korekciju deformiteta stopala, lopte, igračkei dr. Kineziterapija se sprovodi individualno sa fizioterapeutom. Jedna sesija je trajanja od 45 do 60 minuta što zavisi od mogućnosti i saradnje deteta. Za svako dete se pravi poseban plan kineziterapije (vežbi) čiji je cilj poboljšanje dečijeg motoričkog razvoja, snage mišića, obima pokreta, izdržljivosti, ravnoteže i balansa, koordinacije pokreta, hoda i opšte kondicije. Pored toga, vrši se i edukacija deteta i staratelja o nezi i sprovođenju kinezi terapije u kućnim uslovima.

"Čovek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dete dok se igra." - Heraklit