Dekompresiona terapija

Savremeni način živiota, neaktivnost, nepravilno držanje tela, slabost mišića, utiču na sve veće zdravstvene probleme povezane sa kičmom. Jedno od oboljenja, koje za sobom neretko povlači i mogućnost operativnog zahvata sa dugotrajnom rehabilitacijom jeste i problem diskus hernije.

Dekompresiona terapija kičme je izrazito uspešna neoperativna procedura za lečenje diskus hernije, uklanjanje bolova i drugih tegoba uzrokovanih problemima kičme.

Dekompresiona terapija nežno isteže kičmu, čime se smanjuje pritisak na diskove i zglobove kičme što omogućava prirodni proces izlečenja. Prednost ove terapije je i to što je usmerena na otklanjanje uzroka nastanka problema, a vrlo često je taj problem mehanički pritisak u strukturama kičme. Upotrebom specifične kombinacije pravilnog položaja tela i promenljivog intenziteta sile, sofisticiranom opremom, postiže se glavni učinak terapije:

 • povećanje intervertebralnih prostora
 • proširenje intervertebralnih otvora kroz koje prolaze spinalni korenovi
 • deblokiranje zadnjih intervertebralnih zglobova koji su u tesnoj anatomskoj vezi sa spinalnim korenovima
 • istezanje ligamentnog aparata
 • vraćanje odgovarajuće funkcije, a samim tim i povlačenje simptoma – bola i disfunkcije

Kako izgledaju terapije i koliko ih je potrebno?

Više sprovedenih istraživanja je pokazalo da klinički rezultati sa dekompresionom terapijom zahtevaju 5 do 20 terapija, 5 puta nedeljno. Pacijent tokom terapije udobno leži na specijalnom krevetu, fiksiran posebnim kaiševima preko grudnog koša i struka. Priključen je na kompjuterizovan aparat koji nežno isteže kičmeni stub određnom jačinom sile. Za vreme terapije pacijent ne oseća nikakve bolove.

Dekompresiona terapija za lumbalni deo kičme traje 10-30 minuta po terapiji, dok dekompresiona terapija za cervikalni deo kičme obično traje oko 15 minuta.

Indikacije za primenu dekompresije su:

 • degenerativne promene kičmenog stuba
 • hernijacija i protruzija diskusa
 • faset sindrom
 • suženje intervertebralnih otvora
 • kompresija i iritacija spinalnih nervnih korenova
 • spazam paraspinalnih mišića